Over Motophrenic

Over Motophrenic

Motophrenic © is een integraal coaching concept die is ontstaan vanuit de bijzondere samenwerking tussen Psychologe Jeannette Bolck en Fysiotherapeut en topsport-coach Louis Wijdenbosch.

Zij combineerden best practises uit de topsport, Psychomotore Therapie (PMT) en Psychologie tot een doelgerichte aanpak die gebruik maakt van de wisselwerking tussen lichaam en geest om cliënten te helpen hun welbevinden te optimaliseren en problemen op te lossen.

Het individu als eenheid van denken, voelen en handelen staat binnen Motophrenic centraal. Deze drie aspecten zijn dan ook belangrijke thema's in de benadering van de problematiek of hulpvraag.

De erkenning van een klacht (denken), de herkenning van patronen en het ervaren van nieuwe mogelijkheden (voelen) door middel van oefenen (handelen) worden apart of gezamenlijk aangepakt om tot groei te komen.

Waar het zwaartepunt komt te liggen, hangt sterk af van de individuele situatie. Elk behandeltraject begint daarom met een grondige gezamenlijke intake vanuit zowel de fysieke als de mentaal/emotionele invalshoek.

Nadat er een volledig en helder beeld is ontstaan, worden concrete doelen geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld. Vaste ijkpunten en een constante samenspraak tussen de therapeuten zorgen daarna voor een helder behandeltraject, waarbij effectiviteit en positiviteit kenmerkend zijn.

De complementaire samenwerking tussen de therapeuten en de innovatieve rol van bewegen c.q. sport maken Motophrenic tot een unieke methode in het aanbod van multidisciplinaire behandelvormen.